NIGHT OF LOVE ©

(La Nit de l'Amor)

 

(La Noche del Amor)

 

GIVE ME ONE REASON TO SEE THE THINGS LIKE YOU
WE COULD TAKE CARE OF A BEAUTY GIRL YOU ARE

WE PROMISE ETERNAL LOVE
NIGHT WILL BE YOUR FAVOURITE SONG
FEARS GO OUT WHEN THE SUN GOES DOWN
AND WE'LL LIE EACH OTHER TILL WE FALL IN LOVE

COME TO SEE ME, IN THE NIGHT OF LOVE
DON'T YOU BE SCARED, WHEN YOUR SOUL GETS LOST

GIVE ME ONE REASON TO LIVE THE PAIN YOU DO
OPEN THE DOOR OF A NEW DIMENSION

JUST FORGET ALL THAT YOU KNOW
AND START WITH ME TO LEARN FROM THE UNKNOWN

YOUR BITTER TEARS WILL TURN TO BLOOD
AND I WILL EAT THEM TO STAY WITH YOU


 

 
 
HELL  ©

(Infern)

 

Infierno

 AND I DON'T WISH YOU EVER TRY
TO ADVANCE YOUR DESTINY'S TIME
I WENT THROUGH THIS YOU YA KNOW WHY
AND I REPENT IT EVERY TIME

EVERY TIME
I'LL SEE YOU IN HELL

DOESN'T MATTER WHEN YOU COME
THE WHOLE ETERNITY IS SO LONG
YOUR EXPIATION IN MY HANDS
MY DISGRACE WILL GUIDE YOUR PAIN

WHAT I'VE BECOME?
A SLAVE FROM HELL

It's my pleasure to see your consumption
Your very dark side will be repressed
while I squeezze Your soul with my mind


I TURN MY EYES TOWARDS THE SKY
THE ONLY I SEE IS TEARS IN MY EYES
SO NOW I’M TRAPPED DEEP IN THE DARK
MUST FIND THE WAY TO ESCAPE FROM HERE
FROM HELL! SCAPE FROM HELL
FROM THIS HELL! SCAPE FROM HELL

 

 
 
PENITENTIA  ©

(Penitència)

PENITENTIA (Penitence)

PENITENTIA (Penitencia)

SISPLAU PERDONEU-ME PEL QUÈ HE FET

SISPLAU PERDONEU-ME PEL QUÈ PENSO, DE FET

ARA INTENTO SER FORT PEL QUÈ VINDRÀ

I PREGARÉ PEL VOSTRE PERDÓ

 

NO PENITENTIA

PER AQUELLS QUE PEQUEN

LA CONSEQÜENTIA

ÉS EL QUÈ VEUREU

 

VAIG BAIXAR A LES TENEBRES PER QUÈ HO NECESSITAVES

VAIG PERDRE TOTA LA MEVA INOCÈNCIA PER MANTENIR-TE LLIURE

APRECIO MOLT LA TEVA GRATITUD, DE VERES

PERÒ QUI POT ESBORRAR EL QUÈ VAIG FER?

 

NO PENITENTIA

PER AQUELLS QUE PEQUEN

LA CONSEQÜENTIA

PEL QUÈ VAS FER

 

I LA TEMPESTA QUE VÉ ÉS PLENA D'OBSCURS REMORDIMENTS

ESCOLTEU ELS INFERNS! ESCUPEN FALS PENEDIMENT

I LA TERRA ÉS UNA OLLA DE MALVADES CONSEQÜÈNCIES

BULLINT AMB EL FOC DE CADA PECAT

I LA IL.LUSIÓ DE SALVCIÓ ÉS NOMÉS EL BROU

DE CADA MOSSEGADA DEL MEU MENJAR

 

 

SO PLEASE FORGIVE ME FOR WHAT I'VE DONE

PLEASE FORGIVE ME FOR WHAT I THIK, AT ALL

NOW I'M TRYING TO BE STRONG FOR WHAT WILL COME

AND I WILL PRAY FOR YOUR PARDON

                                              

NO PENITENTIA

FOR THOSE WHO SIN

THE CONSEQÜENTIA

IT'S WHAT YOU'LL SEE

                                              

I WENT DOWN INTO THE DARKNESS FOR YOUR NEEDS

I LOST ALL MY INOCENCE TO KEEP YOU FREE

I APPRECIATE SO MUCH YOUR GRATEFULNESS, I DO

BUT WHO CAN ERASE WHAT I DID?

NO PENITENTIA

FOR THOSE WHO SIN   

THE CONSEQÜENTIA      

FOR WHAT YOU DID

                                              

AND THE COMING STORM IS FULL OF DARK REMORSES

HEAR THE HELLS! SPEWING FALSE REPENTANCE

AND THE EARTH IS A JAR OF EVIL CONSEQUENCES   

BOILING WITH THE FIRE OF EVERY SIN

AND THE ILLUSION OF SALVATION IS MERE JUICE

FROM EVERY BITE OF THE FOOD I EAT

POR FAVOR PERDONADME POR LO QUE HE HECHO

POR FAVOR PERDONDME POR LO QUE PIENSO, DE HECHO

AHORA INTENTO SER FUERTE PARA LO  QUÈ

QUE VIENE

Y REZARÉ POR VUESTRO PERDÓN

 

NO PENITENTIA

PARA AQUELLOS QUE PECAN

LA CONSEQÜENTIA

ES LO QUE VEURÉIS

 

BAJÉ HASTA LAS TINIEBLAS PORQUE LO NECESITABAS

PERDÍ TODA MI INOCENCIA PARA MANTENERTE LIBRE

APRECIO MUCHO TU GRATITUD, DE VERDAD

PERO QUIÉN PUEDE BORRAR LO QUÉ HICE?

 

NO PENITENTIA

PARA AQUELLOS QUE PECAN

LA CONSEQÜENTIA

POR LO QUÉ HICISTE

 

Y LA TEMPESTAD QUÉ VIENE TRAE OSCUROS REMORDIMIENTOS

ESCUCHAD LOS INFIERNOS! ESCUPEN FALSO ARREPENTIMIENTO

Y LA TERRA ES UNA OLLA DE MALVADAS CONSECUENCIAS

HIRVIENDO CON EL FUEGO DE CADA PECADO

Y LA ILUSIÓN DE SALVCIÓN ES SÓLO EL CALDO

DE CADA BOCADO DEL MI COMIDA

 
 
LA PRESÓ DE LLEIDA  ©

 

LA PRISIÓN DE LÉRIDA

THE PRISON OF LLEIDA

A la ciutat de Lleida

hi ha una presó;

de presos mai n'hi manquen,

petita, bonica,

prous n'hi porta el Baró,

lireta, liró.

 

Si n’hi ha trenta-tres presos,

tots canten una cançó;

la nina sols escolta,

petita, bonica,

al més jove de tots,

lireta, liró.

 

Los presos se n'adonen

i paren la cançó.

-Canteu, canteu, bons presos,

petita, bonica,

o és que us falta ració?-,

lireta, liró.

 

-Com cantarem, senyora,

si estem en greu presó?-

-lo què ens falta senyora,

petita, bonica,

les claus de la presó-,

lireta, liró.

 

-Ai, pare, lo meu pare,

jo vos deman un do-;

-Ai, filla, Margarida,

petita, bonica,

quin do vols què jo et do?-,

lireta, liró.

 

-Ai, pare, lo meu pare,

les claus de la presó.-

-Ai, filla, Margarida,

petita, bonica,

demà els penjaré a tots-,

lireta, liró.

 

-Ai, pare, lo meu pare,

pengeu-m'hi a mi i tot;

I a cada cap de forca,

petita, bonica,

poseu-hi un pom de flors-,

lireta, liró.

 

Qui és aquesta donzella

què és morta per amor?,

Déu l'hagi perdonada,

petita, bonica,

la filla del baró,

lireta, liró.

 

Mentre el baró dormia

la filla no dorm no;

sota el coixí li troba,

petita, bonica,

les claus de la presó,

lireta, liró.

 

 

Descarregar Lletra Original

 

 

En la ciudad de Lérida

Hay una prisión;

Nunca faltan prisioneros,

pequeña, bonita,

Bastantes ya lleva el barón,

lireta, liró.

 

Si hay trenta y tres prisioneros,

Todos cantan una canción;

La muchacha sólo escucha,

pequeña, bonita,

al más joven de todos,

lireta, liró.

 

Los prisioneros se dan cuenta

Y paran de cantar.

-Cantad, cantad, buenos prisioneros,

pequeña, bonita,

o es que os falta ración?-,

lireta, liró.

 

-Cómo cantaremos, señora,

si estamos en grave prisión?-

-lo que nos falta, señora,

pequeña, bonita,

las llaves de la prisión-,

lireta, liró.

 

-Ay, padre, el mío padre,

yo os pido un dón-;

-Ay, hija, Margarita,

pequeña, bonita,

qué dón queres que te dé?-,

lireta, liró.

 

-Ay, padre, el mío padre,

las llaves de la prisión.-

-Ay, hija, Margarita,

pequeña, bonita,

mañana los ahorcaré a todos?-,

lireta, liró.

 

-Ay, padre, el mío padre,

colgadme a mí y todo;

Y en cada cabo de horca,

pequeña, bonita,

poned un ramo de flores?-,

lireta, liró.

 

Quién es esta doncella

qué muere por amor?,

Dios la haya perdonado,

pequeña, bonita,

la hija del barón-,

lireta, liró.

 

Mientras el baron dormía

la hija no duerme, no;

debajo de la almohada le encuentra,

pequeña, bonita,

las llaves de la prisión,

lireta, liró.

Descaregar Letra Original

 

 

In the city of Lleida

there is a prison;

prisoners are never lacking,

my little, pretty,

too many are locked by the baron,

lireta, liró.

 

If there are thirty-three prisoners,

all of them sing a song;

the little girl is only listening,

my little, pretty,

to the youngest one,

lireta, liró.

 

The prisoners realize of it

and stop singing.

-Go on singing, go on singing, my prisoners,

my little, pretty,

or do you need any food?-,

lireta, liró.

 

-How can we sing, my lady,

if we are damned in prison?-

-What we need my lady,

my little, pretty,

the keys of the prison-,

lireta, liró.

 

-Oh, father, oh my father,

I beg you for a gift-;

-Oh, daughter, Margarida,

my little, pretty,

what gift do you want from me?-,

lireta, liró.

 

-Oh, father, oh my father,

the keys of the prison.-

-Oh, daughter, Margarida,

my little, pretty,

tomorrow I will hang them all-,

lireta, liró.

 

-Oh, father, oh my father,

so hang me as well;

and at every end of the gallows,

my little, pretty,

put a bunch of flowers-,

lireta, liró.

 

Who is this lady

that is dead for love?,

may God have mercy on her,

my little, pretty,

the baron’s daughter,

lireta, liró.

 

While the baron was sleeping

the daughter is awaken;

under his pillow she finds,

my little, pretty,

the keys of the prison,

lireta, liró.

 

Download Original Lyrics

 
OVER THE SAND   ©

SOBRE LA SORRA

 

SOBRE LA ARENA

SI PENSO PROFUNDAMENT EN UN SOMNI
VEIG LA TEVA OMBRA QUE EM CRIDA
QUAN M'ATANSO CAP A TU
TOT DESAPAREIX

DEIXEM-NOS PORTAR PELS SENTITS
TOT JUST PER GAUDIR, DÓNA'M LA MÀ
DONCS LA VIDA ÉS NOMÉS UNA PLATJA
ENTRE DOS MÓNS

FLUÏM, FLUÏM PER SOBRE LA SORRA
VOLEM PER DAMUNT
XIUXIUEGEM AL VENT
RES ÉS REAL

SOMIEM, SOMIEM SOBRE LA SORRA
VOLEM PER DAMUNT
FLOTEM EN EL BUIT
I TOT ÉS AQUÍ

QUAN MIRO DINS ELS TEUS ULLS
VEIG EL RECORD D'UN SOMNI
SEMPRE TANT PROFUNDAMENT DINS,
DINS MEU

SI TE M'EMPORTO AL MEU SOMNI
POSARÉ LA MEVA ÀNIMA SOTA TA PELL
ACONSEGUIREM EL MISTERI
DE L'INFINIT

FLUÏM, FLUÏM PER SOBRE LA SORRA
VOLEM PER DAMUNT
XIUXIUEGEM AL VENT
RES ÉS REAL

SOMIEM, SOMIEM SOBRE LA SORRA
VOLEM PER DAMUNT
FLOTEM EN EL BUIT
I TOT ÉS AQUÍ

TOT ÉS AQUÍ DAMUNT LA SORRA
GAUDINT UNITS COM ELS GRANS
TOT ÉS AQUÍ DAMUNT LA SORRA
AMOR INFINIT EN CADA GRA
...EN CADA GRA

IF I THINK DEEPLY IN A DREAM
I SEE YOUR SHADOW CALLING ME
WHEN I'M COMING UP TO YOU
ALL DISAPEARS

LET OURSELVES GO BY THE SENSE
JUST TO GLOW, TAKE MY HAND
CAUSE LIFE IS ONLY A SHORE
BETWEEN TWO WORLDS

FLOW, WE FLOW OVER THE SAND
WE FLY ABOVE
WE WHISPER TO THE WIND
NOTHING IS REAL

DREAM, WE DREAM OVER THE SAND
WE FLY ABOVE
WE ARE FLOATING IN THE VOID
AND ALL IS HERE

WHEN I LOOK INTO YOUR EYES
I SEE THE MEMORY OF A DREAM
ALLWAYS SO DEEP INSIDE,
INSIDE OF ME

IF I TAKE YOU IN MY DREAM
I WILL PUT MY SOUL UNDER YOUR SKIN
WE WILL REACH THE MYSTERY
OF INFINITE

FLOW, WE FLOW OVER THE SAND
WE FLY ABOVE
WE WHISPER TO THE WIND
NOTHING IS REAL

DREAM, WE DREAM OVER THE SAND
WE FLY ABOVE
WE ARE FLOATING IN THE VOID
AND ALL IS HERE

ALL IS HERE OVER THE SAND
GLOWING JOINED LIKE THE GRAINS
ALL IS HERE OVER THE SAND
INFINITE LOVE IN EVERY GRAIN
...IN EVERY GRAIN

 

SI PIENSO PROFUNDAMENTE EN UN SUEÑO
VEO TU SOMBRA LLAMÁNDOME
CUANDO ME ACERCO HACIA TI
TODO DESAPARECE

DEJÉMONOS LLEVAR POR LOS SENTIDOS
SÓLO PARA GOZAR, DAME LA MANO
PUES LA VIDA ES SÓLO UNA ORILLA
ENTRE DOS MUNDOS

FLUIMOS, FLUIMOS SOBRE LA ARENA
VOLAMOS POR ENCIMA
SUSURRAMOS AL VIENTO
NADA ES REAL

SOÑAMOS, SOÑAMOS SOBRE LA ARENA
VOLAMOS POR ENCIMA
FLOTAMOS EN EL VACÍO
I TODO ESTÁ AQUÍ

CUANDO MIRO DENTRO DE TUS OJOS
VEO EL RECUERDO DE UN SUEÑO
SIEMPRE TAN PROFUNDAMENTE DENTRO
DENTRO DE MÍ

SI TE LLEVO A MI SUEÑO
PONDRÉ MI ALMA BAJO TU PIEL
CONSEGUIREMOS EL MISTERIO
DEL INFINITO

FLUIMOS, FLUIMOS SOBRE LA ARENA
VOLAMOS POR ENCIMA
SUSURRAMOS AL VIENTO
NADA ES REAL

SOÑAMOS, SOÑAMOS SOBRE LA ARENA
VOLAMOS POR ENCIMA
FLOTAMOS EN EL VACÍO
I TODO ESTÁ AQUÍ

TODO ESTÁ AQUÍ SOBRE LA ARENA
GOZANDO UNIDOS COMO LOS GRANOS
TODO ESTÁ AQUÍ SOBRE LA ARENA
AMOR INFINITO EN CADA GRANO
...EN CADA GRANO
 
VAMPIRE   ©

VAMPIR

 

VAMPIRO

NIT, PLENA DE XIUXIUEJOS

NIT, SENTO EL TEU DISCURS DE SAVIESA

NIT, POSA-HI EL TEU GUIÓ

 

ET DONO LA MÀ I TU AGAFES TOT EL BRAÇ!

 

NIT, VAMPIR DE LA NIT

ELLA EM XUCLA LA MENT

VAMPIR DELS CARRERS HI HA UN TRUC QUE M'ENREDA

NIT, VAMPIR DE LA NIT

ELLA EM XUCLA LA MENT

VAMPIR DELS CARRERS HI HA UN TRUC...QUI ÉS ELLA?

 

FORMO PART DEL TEU GRAN PLA

MENTIDA, OMPLINT EL TEU DISCURS DE SAVIESA

DUBTE, EXPLICA'M MÉS COSES DONCS

 

FINS QUE NO VINGUIS A MI, ESTIC CALLADA!

 

VAMPIR...TORNA'M EL MEU TEMPS

 

NIGHT, FULL OF WHISPERS

NIGHT, HEAR YOUR SPEECH OF WISDOM

NIGHT, PUT YOUR SCRIPT THERE

 

I BRING MY HAND AND YOU TAKE THE WHOLE ARM!

 

NIGHT, VAMPIRE IN THE NIGHT

SHE SUCKS MY MIND

VAMPIRE IN THE STREETS THERE IS A TRICK THAT TRICKS ME

NIGHT, VAMPIRE IN THE NIGHT
SHE SUCKS MY MIND

VAMPIRE IN THE STREETS THERE IS A TRICK...WHO IS SHE?

 

I'M IN YOUR GREAT PLANS

LIE, FILLS YOUR SPEECH OF WISDOM

DOUBT, TELL ME MORE THEN
 

 

UNTIL YOU COME TO ME, I'M SHUTTED UP!

 

VAMPIRE... GIVE ME MY TIME BACK

 

NOCHE, LLENA DE SUSURROS

NOCHE, OIGO TU DISCURSO DE SABIDURÍA

NOCHE, PON TU GHIÓN AHÍ

 

TE DOY LA MANO Y TU COGES TODO EL BRAZO!

 

NOCHE, VAMPIRO DE LA NOCHE

ELLA CHUPA MI MENTE

VAMPIRO DE LAS CALLES HAY UN TRUCO QUE ME ENREDA

NOCHE, VAMPIRO DE LA NOCHE

ELLA CHUPA MI MENTE

VAMPIRO DE LAS CALLES HAY UN TRUCO...QUIÉN ES ELLA?

 

FORMO PARTE DE TU GRAN PLAN

MENTIRA, LLENANDO TU DISCURSO DE SABIDURÍA

DUDA, DIME MÁS PUES

 

HASTA QUE NO VENGAS A MÍ, ESTOY CALLADA!

 

VAMPIRO...DEVUÉLVEME MI TIEMPO

 
THE WIND   ©

EL VENT

 

EL VIENTO

PERQUÈ EL MÓN ÉS TANT FOSC?

PERQUÈ ESTEM DECAIENT?

OUOH!...TORNO A PLORAR

OUOH!...SENTO AQUELL DOLOR

 

PERQUÈ LA VIDA ÉS TANT MENYSPREUADA?

PERQUÈ TOT EL QUÈ TOQUEM ES FA MALBÉ?

OUOH!...EL NOSTRE PLANETA ES MOR

OUOH!...SE'NS ESGOTA EL TEMPS

 

ABANS QUE LA NATURA ES TRENQUI

ES GIRARÀ EN CONTRA NOSTRE

I ENS ENVIARÁ EL SEU VENT

QUE SE'NS EMPORTARÀ BEN LLUNY

 

SI VIURE VOL DIR DESTRUIR

SI EL DINER HO DOMINA TOT

OUOH!...JA NO HI HA MARXA ENRERE

OUOH!...EL NOSTRE DESTÍ ARRIBA

 

BUFARÀ UN VENT TANT FORT

QUE S'EMPORTARÀ TOTA LA NOSTRA PORQUERIA

I AIXÍ AQUEST MÓN ABSURD

GIRARÀ AL REVÉS

 

I EL VENT VA BUFAR

I EL VENT BUFÀ FORT, FORT, FORT...

AIXÍ ACABÀ LA HISTÒRIA

AIXÍ FÓU COM COMENÇÀ LA FI

 

WHY IS THE WORLD SO DARK?

WHY ARE WE GOING DOWN?

OUOH!...I MUST CRY AGAIN

OUOH!...I FEEL THAT PAIN

 

WHY IS LIFE SO DESPISED?

WHY WHAT WE TOUCH GOES OFF?

OUOH!...OUR PLANET DIES

OUOH!...WE EXHAUST OUR TIME

 

BEFORE NATURE BREAKS UP

SHE WILL TURN AGAINST US

SHE'LL SEND US HER WIND OUT

AND WILL BLOW US ALL AWAY

 

IF TO LIVE MEANS TO SPOIL

IF MONEY RULES AT ALL

OUOH!...THERE'S NO TURNING BACK

OUOH!...OUR FATE ARRIVES

 

SUCH A STRONG WIND WILL BLOW

WILL TAKE ALL OUR FILTH AWAY

AND SO THIS ABSURD WORLD

WILL TURN IN THE REVERSED WAY

 

AND THE WIND DID BLOW AWAY

AND THE WIND DID BLOW THEM AWAY, AWAY, AWAY...

THAT WAS THE END OF THE STORY

THAT WAS WHERE BEGINS THE END

 

POR QUE EL MUNDO ES TAN OSCURO?

PORQUE ESTAMOS DECAYENDO?

OUOH!...TENGO QUE LLORAR OTRA VEZ

OUOH!...SIENTO ÉSE DOLOR

 

POR QUÉ LA VIDA ES TAN MENOSPRECIADA?

POR QUE TODO LO QUE TOCAMOS SE ROMPE?

OUOH!...NUESTRO PLANETA SE MUERE

OUOH!...SE NOS AGOTA EL TIEMPO

 

ANTES QUE LA NATURALEZA SE ROMPA

SE GIRARA EN NUESTRA CONTRA

Y NOS ENVIARA SU VIENTO

QUE NOS ARRASTRARA BIEN LEJOS

 

SI VIVIR SIGNIFICA DESTRUIR

SI EL DINERO LO DOMINA TODO

OUOH!...YA NO HAY MARCHA ATRAS

OUOH!...NUESTRO DESTINO LLEGA

 

SOPLARA UN VIENTO TAN FUERTE

QUE SE LLEVARA TODA NUESTRA MUGRE

Y ASÍ ESTE MUNDO ABSURDO

GIRARA AL REVES

 

Y EL VIENTO SOPLO

Y EL VIENTO SOPLO FUERTE, FUERTE, FUERTE...

ASI ACABO LA HISTORIA

ASI FUE COMO EMPEZO EL FIN

 
WAITING FOR YOU   ©

ESPERANT-TE

 

ESPERANDOTE

TINC UNA INFORMACIÓ
ME LA VAN DONAR AHIR A LA NIT
ELS RECORDS TRAVESSEN LA MEVA MENT
I EL MEU VELL I FOSC BARRET

AMB UN NÚVOL DE MISTERI
ET VAS ESCAPAR DE MI,
AMB LA TEVA ENIGMÀTICA BELLESA,
AMB ELS TEUS LLAVIS I CABELLS FOSCOS

AGAFO LA MEVA GABARDINA
I CAMINO SATISFET
PERQUE JA SÓC A LA CANTONADA
I SÉ EXACTAMENT QUAN LA GIRES...

...AQUESTA NIT! T'ESTIC ESPERANT

TREC EL CAP PER LA CANTONADA
ENCARA NO APAREIXES;
BÉ DONCS, TINC UNA MICA DE TEMPS,
PENSARÉ EN QUIN ASPECTE TINDRÀS

NO HE OBLIDAT
L'ENCANT DEL TEU SOMRIURE
EL TEU ABRIC DE PELL NEGRE
LA TEVA PELL LLETOSA, ELS TEUS VERDS ULLS

TINC LA MEVA INFORMACIÓ
RES EM FALLRÀ
SÓN LES VUIT I DEU
MENTRES T'ESTIC ESPERANT...

...AQUESTA NIT! T'ESTIC ESPERANT

RECORDO AQUELLS DIES QUAN ÉREM JOVES
RECORDS DE LLOCS EXTRANYS QUE VENEN I VAN
EL TEMPS PASSA MENTRE REVISC AQUELLA VIDA
TAN SOLS UN SEGON MENTRE T'ESTIC ESPERANT...AQUESTA NIT

I HAVE AN INFORMATION
I WAS TOLD LAST NIGHT
MEMORIES CROSSING MY MIND
AND MY OLD DARK HAT

IN A CLOUD OF MISTERY
YOU FROM ME SCAPED,
WITH YOUR ENIGMATIC BEAUTY,
YOUR DARK LIPS AND HAIR

I TAKE MY GABARDINE
AND WALK SATISFIED
CAUSE I'M NOW AT THE CORNER
AND I KNOW WHEN YOU TURN...

...TONIGHT! I'M WAITING FOR YOU

I TAKE A LOOK 'ROUND THE CORNER
YOU STILL DON'T APPEAR;
WELL, I HAVE SOME TIME,
I'LL WONDER 'BOUT YOUR LOOK

I HAVE NOT FORGOTTEN
THE SPELL OF YOUR SMILE
YOUR LONG BLACK LEATHER JACKET
MILKY SKIN, GREEN EYES

I HAVE MY INFORMATION
NOTHING'S GONNA FAIL
IT'S ABOUT TEN PAST TWENTY
WHILE I'M WAITING FOR YOU...

...TONIGHT! I'M WAITING FOR YOU

I REMEMBER ALL THOSE DAYS WHEN WE WERE YOUNG
MEMORIES OF STRANGE PLACES GO AND COME
TIME IS PASSING AS I LIVE AGAIN THAT LIFE
JUST ONLY A SECOND WHILE I'M WAITING FOR YOU...TONIGHT

 

TENGO UNA INFORMACION
ME LA DIERON AYER POR LA NOCHE
LOS RECUERDOS ATRAVIESAN MI MENTE
Y MI VIEJO Y OSCURO SOMBRERO

EN UNA NUBE DE MISTERIO
ESCAPASTE DE MI,
CON TU ENIGMATICA BELLEZA,
CON TUS LABIOS Y CABELLOS OSCUROS

COJO MI GABARDINA
Y ANDO SATISFECHO
PORQUE YA ESTOY EN LA ESQUINA
Y SE CUANDO DAS LA VUELTA...

...ESTA NOCHE! TE ESTOY ESPERANDO

ECHO UN VISTAZO POR LA ESQUINA
Y AUN NO APARECES;
BIEN, TENGO UN POCO DE TIEMPO
PENSARE EN QUE ASPECTO TENDRAS

NO HE OLVIDADO
EL HECHIZO DE TU SONRISA
TU ABRIGO DE CUERO NEGRO
TU PIEL LECHOSA, TUS VERDES OJOS

TENGO MI INFORMACION
NADA VA A FALLARME
SON LAS OCHO Y DIEZ
MIENTRAS TE ESTOY ESPERANDO...


...ESTA NOCHE! TE ESTOY ESPERANDO

RECUERDO ESOS DIAS
CUAND ERAMOS JOVENES
RECUERDOS DE LUGARES EXTRAÑOS QUE VIENEN Y VAN
EL TIEMPO PASA MIENTRAS REVIVO ESA VIDA
TAN SOLO UN INSTANTE MIENTRAS TE ESPERO...ESTA NOCHE

     LAST MOMENT   ©

L'ÚLTIM MOMENT

 

EL ÚLTIMO MOMENTO

 

EL MEU ÚLTIM MOMENT:

PENSARÉ EN TU

PODEM MATAR EL FUTUR?

 

EL MEU ÚLTIM MOMENT:

DES DE DINS MEU, PER TU

PODEM ESBORRAR EL MÓN?

 

L’ÚLTIM INSTANT

EL POTS SENTIR?

ESTÀ PASSANT

ÉS EL TEU HORITZÓ

 

 

MY LAST MOMENT:

WILL THINK ON YOU

CAN WE KILL THE FUTURE?

 

MY LAST MOMENT:

FROM ME, TO YOU

CAN WE ERASE THE WORLD?

 

LAST MOMENT

CAN YOU FEEL IT?

IT’S GOING ON

IT’S YOUR HORIZON

 

 

MI ÚLTIMO MOMENTO:

PENSARÉ EN TÍ

PODEMOS MATAR EL FUTURO?

 

MI ÚLTIMO MOMENTO:

DESDE MIS ADENTROS, PARA TÍ

PODEMOS BORRAR EL MUNDO?

 

EL ÚLTIMO MOMENTO

LO PUEDES SENTIR?

ESTA OCURRIENDO

ES TU HORIZONTE

 
            

    SO EASY   ©

 

MOLT FÀCIL

 

MUY FACIL

 

MOLT FÀCIL!

LA VIDA ÉS MOLT FÀCIL

QUAN HO DESCOBREIXES

LA TEVA VIDA FLUEIX FÀCILMENT

 

CONEIX-TE!

PRIMER CONEIX-TE,

DESPRÉS ACCEPTA QUI ETS,

I SUPERA ELS TEUS LÍMITS

 

TANT FÀCIL...

LA TEVA VIDA FLUEIX FÀCILMENT...

QUAN HO DESCOBREIXES...

LA TEVA VIDA ÉS TANT FÀCIL PER A TU I PER A MI!

 

PERÒ ESCOLTA!

ESCOLTA’T

I LLAVORS DESCOBRIRAS QUE

NO HI HA CAP DECISIÓ DIFÍCIL

 

DONCS APRÈN HOME!

APRÈN DELS ERRORS

AIXECA’T SI CAUS

I ESTIMA TOT EL QUE FAS

 

TANT FÀCIL...

LA TEVA VIDA FLUEIX FÀCILMENT...

QUAN HO DESCOBREIXES...

LA TEVA VIDA ÉS TANT FÀCIL PER A TU I PER A MI!

 

 

SO EASY!

LIFE'S SO EASY

WHEN YOU DISCOVER IT

YOUR LIFE FLOWS EASILY

                                               

KNOW YOURSELF!

FIRST KNOW YOURSELF,

THEN ACCEPT WHO YOU ARE,

AND SURPASS YOUR LIMITS

 

SO EASY...

YOUR LIFE FLOWS EASILY...

WHEN YOU DISCOVER IT...

YOUR LIFE'S SO EASY FOR YOU AND ME!

 

BUT LISTEN!

LISTEN TO YOURSELF

AND THEN YOU'LL FIND THERE IS

NO HARD DECISION

 

SO LEARN MAN!

LEARN FROM ERRORS

SO GET UP IF YOU FALL

AND LOVE ALL YOU DO

 

SO EASY...

YOUR LIFE FLOWS EASILY...

WHEN YOU DISCOVER IT...

YOUR LIFE'S SO EASY FOR YOU AND ME!

 

MUY FACIL!

LA VIDA ES MUY FACIL

CUANDO LO DESCUBRES

TU VIDA FLUYE FÁCILMENTE

 

CONÓCETE!

PRIMERO CONÓCETE,

DESPUÉS ACEPTA QUIÉN ERES,

Y SUPERA TUS LÍMITES

 

TAN FACIL...

TU VIDA FLUYE FÁCILMENTE...

CUANDO LO DESCUBRES...

TU VIDA ES TAN FACIL PARA TI Y PARA MI!

 

PERO ESCUCHA!

ESCÚCHATE

Y ENTONCES DESCUBRIRÁS QUE

HO HAY DECISIÓN DIFÍCIL

 

PUES APRENDE HOMBRE!

APRENDE DE LOS ERRORES

LEVÁNTATE SI CAES

Y AMA TODO LO QUE HACES

 

TAN FACIL...

TU VIDA FLUYE FÁCILMENTE...

CUANDO LO DESCUBRES...

TU VIDA ES TAN FACIL PARA TI Y PARA MI!

 

 

 

            SEARCHING THE END   ©

 

BUSCANT LA FI

 

BUSCANDO EL FIN

 

PODEM BUSCAR UN ACCIDENT

PODEM BUSCAR EL FINAL

  

UH...BUSCANT LA FI...

UH...BUSCANT LA FI...

 

PERÒ QUAN LA NIT VE DEMÀ,

POTS SENTIR L’ESSÈNCIA DE LA SITUACIÓ

PERÒ QUAN LA NIT ABANS DE DEMÀ

ESTAS BUSCANT UN ESTEL GUIA

 

 

 

PODEM BUSCAR EL SENTIT DE LA VIDA

PODEM FERIR LA NOSTRA MENT

ARROSSEGAR-SE PER AQUEST DOLOR ANOMENAT VIDA

EM PREGUNTO DURANT QUANT DE TEMPS

  

UH...BUSCANT LA FI...

UH...BUSCANT LA FI...

  

PERÒ QUAN LA NIT VE DEMÀ

ESTAS BUSCANT L’ESTEL GUIA

PERÒ QUAN LA NIT ABANS DE DEMÀ

POTS DIVISAR LA LLUNA CREIXENT

  

 

AQUESTA ÉS LA NIT!

AVUI ÉS DEMÀ

BUSCANT LA FI

HE TROBAT EL COMENÇAMENT

 

 

WE CAN SEARCH AN ACCIDENT

WE CAN SEARCH THE END

  

UH... SEARCHING THE END...

UH... SEARCHING THE END...

 

BUT WHEN THE NIGHT COMES TOMORROW,

YOU CAN FEEL THE ESSENCE OF THE SITUATION

BUT WHEN AT NIGHT BEFORE TOMORROW

SEARCHING A GUIDING STAR YOU ARE

 

 

WE CAN SEARCH THE SENSE OF LIFE

WE CAN HURT OUR MIND

CRAWLING THROUGH THIS PAIN CALLED LIFE

I WONDER HOW MUCH TIME

  

UH... SEARCHING THE END...

UH... SEARCHING THE END...

 

BUT WHEN THE NIGHT COMES TOMORROW

SEARCHING FOR THE GUIDING STAR YOU ARE

BUT WHEN AT NIGHT BEFORE TOMORROW

YOU CAN SPY THE WAXING MOON

 

THIS IS THE NIGHT!

TODAY IS TOMORROW

SEARCHING THE END

I'VE FOUND THE BEGINNING

 

 

PODEMOS BUSCAR UN ACCIDENTE

PODEMOS BUSCAR EL FIN

  

UH...BUSCANDO EL FIN...

UH... BUSCANDO EL FIN...

 

PERO CUANDO LA NOCHE LLEGA MAÑANA,

PUEDES SENTIR LA ESENCIA DE LA SITUACIÓN

PERO CUANDO LA NOCHE ANTERIOR A MAÑANA

ESTÁS BUSCANDO UNA ESTRELLA GUIA

 

 

PODEMOS BUSCAR EL SENTIDO DE LA VIDA

PODEMOS HERIR NUESTRA MENTE

ARRASTRARSE POR ESTE DOLOR LLAMADO VIDA

ME PREGUNTO POR CUÁNTO TIEMPO

 

 UH...BUSCANDO EL FIN...

UH... BUSCANDO EL FIN...

  

PERO CUANDO LA NOCHE LLEGA MAÑANA

ESTÁS BUSCANDO LA ESTRELLA GUÍA

PERO CUANDO LA NOCHE ANTERIOR A MAÑANA

PUEDES DIVISAR LA LUNA CRECIENTE

 

ÉSTA ES LA NOCHE!

HOY ES MAÑANA

BUSCANDO EL FIN

HE ENCONTRADO EL PRINCIPIO

 

 

 

     WE HAVE SEEN   ©

 

HEM VIST

 

HEMOS VISTO

 

HEM VIST AVUI

LA MISÈRIA QUÈ AQUÍ ES QUEDA

HEM VIST EL FOC DE LA DESESPERACIÓ,

MORT CREMANT QUÈ

ENFOSQUEIX L’AURA

 

UN, DOS, TRES, EN UN MOMENT OCURREIX

QUÈ PENSAVEN EN LA SEVA ÚLTIMA VISIÓ?

HEM VIST MORIR LA NOSTRA GENT

LA MISÈRIA HA VINGUT PER A EMPORTAR-SE’LS

 

 

 HEM VIST MORIR LA NOSTRA GENT

HEM VIST PLORAR ELS NOSTRES NENS

HEM VIST MENTIR ELS POLÍTICS

ES PENSEN QUE NO ENS N’ADONEM

 

 

HEM VIST MORIR LA NOSTRA GENT

HEM VIST PLORAR ELS NOSTRES NENS

HEM VIST MENTIR ELS POLÍTICS

ES PENSEN QUE NO ENS N’A...

ES PENSEN QUE NO ENS N’A...

ES PENSEN QUE NO ENS N’ADONEM

 

 

 ...SOLS UN VOT PER CADA GOTA DE SANG.

 

 

WE HAVE SEEN TODAY

MISERY IS HERE TO STAY

WE HAVE SEEN DESPERATION FIRE,

BURNING DEATH WHICH

DARKENS THE AURA

 

ONE, TWO, THREE, IN A MOMENT HAPPENS

WHAT THEY THOUGHT IN THEIR SHORT LAST SIGHT?

WE HAVE SEEN OUR PEOPLE DIE

MISERY'S CAME TO TAKE THEM OUT

 

 

WE HAVE SEEN OUR PEOPLE DIE

WE HAVE SEEN OUR CHILDREN CRY

WE HAVE SEEN POLITICIANS LIE

THEY BELIEVE WE DON'T REALIZE

  

 

WE HAVE SEEN OUR PEOPLE DIE

WE HAVE SEEN OUR CHILDREN CRY

WE HAVE SEEN POLITICIANS LIE

THEY BELIEVE WE DON'T RE...

THEY BELIEVE WE DON'T RE...

THEY BELIEVE WE DON'T REALIZE

 

...JUST ONE VOTE FOR EACH DROP OF BLOOD.

 

 

HEMOS VISTO HOY

LA MISERIA QUE AQUÍ SE QUEDA

HEMOS VISTO EL FUEGO DE LA DESESPERACIÓN,

MUERTE QUEMADORA QUE

OSCURECE EL AURA

 

UNO, DOS, TRES, EN UN MOMENTO OCURRE

QUÉ PENSABAN EN SU ÚLTIMO VISTAZO?

HEMOS VISTO MORIR A NUESTRA GENTE

LA MISERIA HA VENIDO PARA LLEVÁRSELOS

 

 

HEMOS VISTO MORIR A NUESTRA GENTE

HEMOS VISTO LLORAR A NUESTROS NIÑOS

HEMOS VISTO MENTIR A LOS POLÍTICOS

SE PIENSAN QUE NO NOS DAMOS CUENTA

 

 

HEMOS VISTO MORIR A NUESTRA GENTE

HEMOS VISTO LLORAR A NUESTROS NIÑOS

HEMOS VISTO MENTIR A LOS POLÍTICOS

SE PIENSAN QUE NO NOS DAMOS CUE...

SE PIENSAN QUE NO NOS DAMOS CUE...

SE PIENSAN QUE NO NOS DAMOS CUENTA

  

...SÓLO UN VOTO POR CADA GOTA DE SANGRE.

 

 

 

    MOMENTS OF GLORY   ©

 

MOMENTS DE GLÒRIA

 

MOMENTOS DE GLORIA

 

PER QUÈ AQUEST SENTIMENT DINS MEU?

 PLORANT A LES NITS SENSE REACCIÓ

 

UH...ESPERANT NO RES PER SEMPRE MÉS...

...PER SEMPRE ÉS MASSA TEMPS...

PER QUÈ?

 

 

COM UN BOSQUET EN TERRA SECA;

COM QUAN VEUS EL SOL EN UN MOVIMENT DE LA BOIRA;

UH...ESPERANT AIXÒ PER SEMPRE...

...PERÒ MAI SUCCEEÏX...

 

PER QUÈ?

 

  

TOT ÉS MOLT QUAN NO TENS RES

 ...QUÈ DONARIA PER QUÈ FOSSIN ETERNS...?

 

UH...NO PUC ESPERAR FINS DEMÀ

 EL MEU MOMENT DE GLÒRIA

 

 

WHY INTO ME ALL THIS FEELING?

CRYING THROUGH THE NIGHT WITHOUT REACTION

 

UH...WAITING NOTHING FOREVER...

...FOREVER IS SO MUCH TIME...

 WHY?

             

           

LIKE A SMALL FOREST IN A DRY LAND;

LIKE WHEN YOU SEE THE SUN

IN A MIST MOVEMENT;

UH...WAITING FOR THAT FOREVER...

...BUT IT NEVER BEFALLS...

 

WHY?

 

  ALL IS SO MUCH WHEN YOU HAVE NOTHING

 ...WHAT WOULD I GIVE TO

MAKE THEM ETERNAL...?

 

UH...CAN'T WAIT UNTIL TOMORROW

 FOR MY MOMENT OF GLORY

 

 

POR QUÉ ESTE SENTIMIENTO DENTRO DE MÍ? 

LLORANDO POR LA NOCHE SIN REACCIÓN

 

UH...ESPERANDO NADA PARA SIEMPRE...

...PARA SIEMPRE ES DEMASIADO TIEMPO...

 POR QUÉ?

 

 

COMO UN BOSQUECITO EN TIERRA SECA;

COMO CUANDO VES EL SOL EN UN MOVIMIENTO DE LA NIEBLA;

UH...ESPERANDO ÉSTO PARA SIEMPRE...

...PERO NUNCA SUCEDE...

 

POR QUÉ?

   

TODO ES MUCHO CUANDO NO TIENES NADA

...QUÉ DARÍA PARA QUE FUERAN ETERNOS...?

 

 UH...NO PUEDO ESPERAR HASTA MAÑANA

 MI MOMENTO DE GLORIA

 
 

 

     HARD   ©

 

DUR

 

DURO

 

No sé per què ningú

et va dir: no et controles

Jo no crec en la teva bona sort

però com podia dir-t’ho.

 

Dur, saps el que és

dur?

ella se'n  recordarà de tu.

 

No sé per què ningú

va parar el teu instint

Jo no crec en la teva bona sort

i ara em donaràs  la raó.

 

Dur, serà per molt de

temps,

saps que ella té una depresió?

Té una depresió.

 

Tu ja saps lo dur que pot ser

tal com van les coses,

ella et crucificarà.

 

 

TORNADA:

Dur, ja sabràs què és

Dur

ella se'n recordarà de tu.

Dur, serà per molt de

temps, ella se'n recordarà de tu.

 

 Canvia de mentalitat

 

 Tu ja saps lo dur que pot ser

tal com van les coses

Ja saps que ella té una depresió?

Té una depresió.

 

És fotut, ja ho sé

Ja fa molt de temps

que ella et vol crucificar.

 

TORNADA

 

 

I don´t know why nobody

Told you: you don´t control

I don´t believe in your good luck

How could I say it to you

 

Hard, do you know what is

Hard,

she will remember you

 

I don´t know why nobody

Stopped your instinct

I don´t believe in your good luck

And you´ll be agree with me

 

Hard, will be for a long

Time, you know she is in a breakdown

She is in a breakdown

 

 

You know how hard it can be

The way the things are going

She is going to crucifix you

 

 

CHORUS:

Hard, you´ll know what is

Hard, she will remember you

Hard, will be for a long time                    Time, she will remember you

 

 

Change yor mind

  

You know how hard it can be

The way the things are going

You know she is in a breakdown

She is in a breakdown

 

It´s fucking oh i know

For a long time ago

She is going to crucifix you

 

 CHORUS

 

 

No sé porqué nadie te dijo:

No controlas

No creo en tu buena suerte

Cómo podía decírtelo

 

Duro, sabes lo qué es

Duro?

ella se acordará de tí

 

No sé porqué nadie

paró tu instinto

No creo en tu buena suerte

Y ahora me darás la razón

 

Duro, será por mucho tiempo,

Sabes que ella tiene una depresión?

Tiene una depresión

 

 

Ya sabes lo duro que puede ser

Tal como van las cosas

Ella va a crucificarte

 

  

CORO:

Duro, sabrás lo qué es

Duro

ella se acordará de tí

Duro, será por mucho tiempo,

ella se acordará de tí

  

Cambia de mentalidad

  

Tu ya sabes lo duro que puede ser

Tal como van las cosas

Sabes que ella tiene una depresión?

Tiene una depresión

 

Es jodidio, lo sé

Ya hace mucho tiempo que

Ella quiere crucificarte

 

 CORO

 

 

 

     NOT FREE   ©

 

NO ETS LLIURE

 

NO ERES LIBRE

 

Què és això què anomenes amic?

Amor amb massa control?

Saps que tens por;

conseqüència;

Perque no ets lliure.

 

Quina cosa et farà sentir lliure?

 

 

What’s that you name friend?

Love with too much control?

You know you’re afraid;

consequence;

Cause you are not free.

 

What thing will make you feel so free?

 

 

Qué es ésto a lo que llamas amigo?

Amor con demasiado control?

Sabes que estás asustado;

consecuencia;

Porque no eres libre.

 

Qué cosa te hará sentir libre?

 
 

 

     HEAVEN   ©

 

EL CEL

 

EL CIELO

 

La meva vida és el meu dolor

No passaré d’avui

Però ja se m’en fot tot

La meva presó interior se n’ha anat

 

Arrencaré les meves cadenes

Només serà un instant

I aniré cap al Cel

 

Jutjo tota la meva vida

Dirigeixo la mirada al firmament

I apreto amb força els punys

amb el Cel al pensament.

  

És una ciutat maravellosa

On les ànimes viuen bé

No sé si només existeix en la meva ment

Perdoneu-me pel què faré

Però el me instint em diu que és cert

Que el Cel és el meu destí, segur

 No hi ha lleis

No hi ha dolor

No hi ha assassinats, desgràcies ni patiment

És un lloc on s’hi està molt bé

Però ara em pregunto si és veritat

 

No sé què fer

La meva ment està tant confosa

 

El laberint del meu cervell

I la meva tormenta a dins meu

No, no puc seguir així

 

Veig que estic llançant el temps

Estic mort en aquesta vida

 

Jutjo tota la meva vida

Aixeco la mirada cap al cel

I tanco fortament els punys

Amb el Cel al pensament

 

És una ciutat maravellosa

On les ànimes viuen bé

No sé si només existeix en la meva ment

Perdoneu-me pel què faré

Però el me instint em diu que és cert

Que el Cel és el meu destí, segur

 No hi ha lleis

No hi ha dolor

No hi ha assassinats, desgràcies ni patiment

És un lloc on s’hi està molt bé

Però ara em pregunto si és veritat

 

Un ganivet travessa el meu coll

M’estic desagnant al llit

 

Lo meu somni s’està fent realitat

Estic tornant a néixer

Me’n vaig...!

 

 

My life is my pain

I won’t stand this day

But now it’s just the same

My prison is out of me

 

I will pull out my chains

It will be one instant

And I will start to Heaven

 

I judge all my life

Turn my eyes on the sky

And strongly close my hands

With Heaven on my mind

  

It’s a wonderful town

Where the souls are living fine

I don’t know it’s only in my mind

Please forgive me for I’ll do

But my instinct tells me it’s true

Heaven’s my destiny, sure

There aren’t laws

There is no pain

There are no murders, suffering and disgraces

It’s a place where you leave in so good

But now I wonder if it will be true

   

Don’t know what to do

My mind is so confused

 

The maze of my brain

And the storm of myself

No, I can’t go on this way

 

I see I’m wasting all the time

I’m dead into this life

 

I judge all my life

Turn my eyes on the sky

And strongly close my hands

With Heaven on my mind

 

It’s a wonderful town

Where the souls are living fine

I don’t know it’s only in my mind

Please forgive me for I’ll do

But my instinct tells me it’s true

Heaven’s my destiny, sure

There aren’t laws

There is no pain

There are no murders, suffering and disgraces

It’s a place where you leave in so good

But now I wonder if it will be true

   

A knive pierce my neck

I’m bleeding on my bed

 

My dream is coming true

I’m beeing born again

I’m going away...!

 

 

Mi vida es mi dolor

No aguantaré el día de hoy

Pero ya me da igual

Mi cárcel se fué de mí

 

Arrancaré mis cadenas

Será sólo un instante

Y partiré hacia el Cielo

 

Juzgo toda mi vida

Dirijo la mirada al firmamiento

Y aprieto fuertemente mis puños

Con el Cielo en el pensamiento

 

Es una ciudad maravillosa

Donde las almas viven bien

No sé si sólo estará en mi mente

Perdonadme por lo que voy a hacer

Pero mi instinto me dice que es cierto

Que el Cielo es mi destino, seguro

No hay leyes

No hay dolor

No hay asesinatos, desgracias ni sufrimiento

Es un lugar donde vives tan bien

Pero ahora me pregunto si será verdad

 

No se qué hacer

Mi mente está tan confusa

 

El laberinto de mi cerebro

Y mi tormenta interior

No, no puedo seguir así

 

Veo que desecho todo el tiempo

Estoy muerto en esta vida

 

Juzgo toda mi vida

Levanto la mirada hacia el cielo

Y aprieto fuertemente mis puños

Con el Cielo en el pensamiento

 

Es una ciudad maravillosa

Donde las almas viven bien

No sé si sólo estará en mi mente

Perdonadme por lo que voy a hacer

Pero mi instinto me dice que es cierto

Que el Cielo es mi destino, seguro

No hay leyes

No hay dolor

No hay asesinatos, desgracias ni sufrimiento

Es un lugar donde vives tan bien

Pero ahora me pregunto si será verdad

 

Un cuchillo atraviesa mi cuello

Estoy desangrándome en la cama

 

Mi sueño se está haciendo realidad

Estoy volviendo a nacer

Me voy...!

 
 

 

      ALL RIGHT   ©

 

PERFECTE

 

PERFECTO

 

Del fred vent

Ve el meu abatiment

Lluitant amb l’interior

He de prendre una decisió

 

Canviar sense tu

Cambiar amb tu

Jo no vaig néixer en el teu món

 

No n'estic segur però, crec que puc canviar

canviaré, tú canviaràs....

Perfecte.

 

Em sento dèbil

Estic tant espantat

Sóc tant estupid

o potser boig

He estat un covard sense orgull

 

Però ara moriré,

canviaré, vull canviar,...

  

Sóc un laberint, amic meu

i no em desxifraràs

Els teus laments m’alimenten

Realment et penses que em guanyaràs?

 

Però ara moriré per tu

Moriré, canviaré, per mi

Canviaré, vull canviar,...

 

Sóc un gran home

Sóc un guanyador

Sóc, senzillament, perfecte

I tu ho saps

 

Sóc el teu somni, sóc la teva mentida

I tens por de la meva ment

Sóc el teu malson, la teva millor part

I mai escaparàs del meu calabós.

 

 

From the cold wind

Comes my dullness

I’m Struggling within

must take a decision

 

Change whitout you

Change with you

I was not born inside your world

  

I’m not sure but, I think I may change

I will change, you will change...

All Right

 

 I just feel weak

I’m so afraid

I’m so stupid

Maybe mad

I’ve been a coward without pride

 

But now, I will die,

I will change, I want change

  

I’m a rebus, oh my friend

You won’t decipher, oh yeah!

Your sorrows feed me

Do you really think you gonna win?

 

But now will die for you

Will die, will change, for me

I will change, I want change...

 

I’m a great man

I’m a winner

I’m just perfect

And you know it

 

I’m your dream, I’m your lie

You’re afraid of my mind

I’m your nightmare, your best side

you’ll never scape from my jail

 

 

Del frío viento

Viene mi abatimiento

Luchando con el interior

Tengo que tomar una decisión

 

Cambiar sin ti

Cambiar contigo

Yo no nací en tu mundo

 

No estoy seguro, pero creo que puedo cambiar

Cambiaré, tu cambiarás...

Perfecto

 

Me siento débil

Estoy tan asustado

Soy tan estúpido

O quizás loco

He sido un cobarde sin orgullo

 

Pero ahora, moriré,

Cambiaré, quiero cambiar

  

Soy un laberinto, amigo mío

y no me descifrarás

Tus lamentos me alimentan

Realmente crees que ganarás?

 

Pero ahora moriré por ti

Moriré, cambiaré, por mi

Cambiaré, quiero cambiar...

 

Soy un gran hombre

Soy un ganador

Soy, sencillamente, perfecto

Y tú lo sabes

 

Soy tu sueño, soy tu mentira

Y tienes miedo de mi mente

Soy tu pesadilla, tu mejor parte

Y nuca escaparás de mi cárcel

     

©Morelands

Última actualització: 12/07/2010